MENU

NABV

De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) is opgericht voor de Airsoftsport in al zijn verschijningsvormen. We promoten en bevorderen de belangstelling voor Airsoft in Nederland en behartigen de belangen van iedereen die in Nederland de sport beoefent. Daarnaast organiseert de NABV evenementen, trainingen en wedstrijden.

Wilt u Airsoft in Nederland als sport beoefenen, dan is een lidmaatschap van de NABV een must. Alleen leden kunnen deelnemen aan sportieve evenementen, trainingen en wedstrijden. En alleen leden mogen Airsoftapparaten in bezit hebben, vervoeren of gebruiken. Natuurlijk mag u eerst een paar keer proberen, voordat u beslist of u lid wordt en actief de Airsoftsport wilt beoefenen. Leden mogen ieder twee introducés meenemen voor een introductie met de sport. Als u voor de eerste keer meedoet, zorgen wij dat er een instructeur aanwezig is om u op weg te helpen.

WAT DOET DE NABV?

De NABV heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de regulering van Airsoftapparaten in Nederland. Sinds 15 januari 2013 is het wettelijk toegestaan om Airsoftapparaten voor trainings- en sportdoeleinden te gebruiken. Hierdoor kunt u nu dus ook in Nederland Airsoft in al zijn disciplines beoefenen. De NABV wil iedereen de mogelijkheid geven kennis te maken met deze bijzondere sport.

DE NABV

  • organiseert evenementen, trainingen en wedstrijden;
  • promoot de Airsoftsport actief in Nederland;
  • verstrekt informatie aan leden en belangstellenden;
  • behartigt de belangen van de aangesloten leden;
  • vaardigt voorschriften op het gebied van Airsoft;
  • onderhoudt contacten met andere (inter)nationale Airsoftorganen;
  • onderhoudt contacten met de politiek en de overheid.

BELANGENBEHARTIGING EN REGULERING

Het is belangrijk dat er een belangenvereniging voor de Airsoftsport in Nederland actief is. Enerzijds voor het verenigen van de sportbeoefenaars en het actief ondersteunen van de sport zelf. Maar daarnaast ook om het behouden en – mocht dat nodig zijn – laten aanpassen van de regulering van Airsoftapparaten in Nederland. Datgene waarvoor de NABV zich jarenlang heeft ingezet. Zonder deze regulering is het niet mogelijk Airsoft in Nederland te beoefenen. De NABV is een non-profit organisatie. We hebben geen winstoogmerk en zetten alle gelden in voor het algemeen belang van de Airsoftsport. Wij worden ondersteund door enthousiaste vrijwilligers die Airsoft zelf met veel plezier uitoefenen en zich geheel belangeloos inzetten voor de sport.

BRON: NABV website

Voor (nog) meer informatie over airsoft kunt u terecht op de website van de NABV.

NABV